Wyszukaj wg województw
Wyszukaj na mapie
Wyszukaj uzdrowisko

Brak uzdrowiskaSprawdź poprawność frazy wyszukiwania.

Przejdź do stopki

Współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Treść

 

Tytuł projektu

„Promocja oferty turystyczno-uzdrowiskowej miast i gmin uzdrowiskowych przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych”

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa - turystyki w 2022 roku. Dofinansowanie zadania publicznego ze środków MSiT zgodnie z zawartą Umową nr (2022/0004/1867/UDOT/DT/BP).

Rodzaj zadania publicznego:

Dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/osób starszych;  przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; tworzenie aplikacji mobilnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zleceniobiorca: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Zasięg: ogólnopolski 

Okres realizacji Projektu: 01.04.2022 – 31.12.2022

Koszt całkowity realizacji Projektu: 325.095,00 zł

Kwota dofinasowania Projektu: 150.000,00 zł

Cel ogólny Projektu:         

Celem ogólnym projektu jest dalszy rozwój, wzmocnienie i promocja markowego produktu turystycznego uzdrowisk, jako regionów z bogatą ofertą i wysokim standardem usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Cel długofalowy Projektu:

Celem długofalowym projektu jest czynna obecność uzdrowisk na coraz bardziej konkurencyjnym rynku krajowym i europejskim.

Informacje pozostałe:

Bezpośrednim efektem projektu będą strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne.

Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionów, ponieważ w konsekwencji wzmocnienia wizerunku turystycznego uzdrowisk zwiększy się liczba gości i turystów przyjeżdżających do miast i gmin uzdrowiskowych. Taka sytuacja pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionów między innymi poprzez aktywizację lokalnej społeczności i zwiększenie poziomu zatrudnienia.
Po zakończeniu projektu, administracja aplikacji i strony internetowej prowadzona będzie przez SGU RP, co przyczyni się do utrzymania trwałości projektu po jego zakończeniu. Dostęp do aplikacji odbywał się będzie na zasadzie bezpłatnej licencji. Rezultaty projektu będą miały charakter trwały.

Zadanie obejmie swoim zasięgiem 52 miasta i gminy uzdrowiskowe położone na obszarze 13 województw, w tym Wieliczkę (z sanatorium uzdrowiskowym urządzonym w podziemnym wyrobisku górniczym).

Pandemia COVID-19 spowodowała, że znacznie zwiększyła się liczba zadań promocyjnych i informacyjnych realizowanych w internecie i mediach społecznościowych. Adresatami zadania (strony i aplikacji mobilnej) będą osoby korzystające z oferty turystycznej i uzdrowiskowej, (w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze) atrakcyjnych turystycznie gmin uzdrowiskowych, z obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz użytkownicy przeglądający strony internetowe tych gmin. Zakłada się, że dla odwiedzających miasta i gminy uzdrowiskowe, w tym turystów i potencjalnych turystów informacja o ofercie uzdrowisk, w formie strony internetowej i aplikacji może mieć istotne znaczenie.

Zważywszy zarówno na wpływ, jaki wywarła pandemia na zdrowie Polaków, jak i na konsekwencje odczuwane przez całą branżę turystyczną, opisywany tu projekt służący stworzeniu i promocji całościowej oferty turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej należy potraktować jako wstęp do stworzenia  z tej oferty polskiej marki branżowej. Łącznie oferta uzdrowisk polskich obejmuje pełen zakres leczenia oraz wszystkie grupy wiekowe. Zdecydowanie może to być dźwignia dla zagrożonego obecnie ekonomicznie rynku turystycznego i okołoturystycznego, a także eventowego, a jednocześnie szansa na zadbanie o zdrowe społeczeństwo, bo obecnie projektowane programy zdecydowanie nie uwzględniają faktycznego zadbania o rehabilitację i powrót do zdrowia (również psychicznego) całej populacji (nie tylko tych, którzy przeszli covid, ale też tych, których ominął covid, ale nie pandemia). Opracowanie oferty turystycznej wszystkich uzdrowisk w formie strony internetowej i aplikacji mobilnej pozwoli na większą integrację miast i gmin uzdrowiskowych, lokalnych i krajowych interesariuszy oraz beneficjentów, a także przedstawienie  oferty jako wspólnego produktu turystyczno-uzdrowiskowego o ogólnopolskim zasięgu. Pandemia przyczyniła się do zainteresowania wielu Polaków swoim zdrowiem. Wiemy, jakie skutki niesie ze sobą zachorowanie na covid-19. Tym istotniejsza wydaje się więc  profilaktyka oraz zdrowy styl życia. 
Realizowany projekt przyczyni się w znacznym stopniu do wzrostu bezpieczeństwa turystów, poprzez zwrócenie ich uwagi na oferty prozdrowotne, ale również poprzez zachęcenie do aktywnego spędzania czasu. Polskie uzdrowiska bowiem, poza oferowanym leczeniem uzdrowiskowym, mogą pochwalić się licznymi terenami zielonymi, ścieżkami przyrodniczymi, czystym powietrzem i wieloma możliwościami aktywności, służących poprawie kondycji i formy.
 

42047