Wyszukaj wg województw
Wyszukaj na mapie
Wyszukaj uzdrowisko

Brak uzdrowiskaSprawdź poprawność frazy wyszukiwania.

Przejdź do stopki

Centrum Edukacji Ekologicznej

Opis:

Malowniczo położona, spokojna miejscowość Stobierna dzięki swoim wyjątkowym walorom naturalnym stała się miejscem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Swoja działalność rozpoczęło w 2011 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Projekt pod nazwą Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej został objęty dofinansowaniem w ramach środków RPO WP 2007-2013. Ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmować należy jako spójną całość, z której nie można wyselekcjonować tylko jednego działania, dlatego też CEE bierze udział w możliwie jak największej liczbie działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.

Wspólnie z partnerami Centrum prowadzi rozliczne akcje proekologiczne o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym. W szerokim wachlarzu działań Centrum Edukacji Ekologicznej szczególne miejsce zajmuje ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także tradycyjnych odmian drzew owocowych, krzewów, kwiatów i ziół, czego wyrazem jest założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia.

36976